Thông báo mời báo giá sửa chữa thiết bị y tế số 4802

Ngày đăng: 01/12/2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa thiết bị y tế với nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây:  thông báo mời báo giá

Chi tiết xem tại đây:  thông báo mời báo giá