Thông báo mời báo giá kiểm định, kiểm xạ thiết bị x-quang và phòng đặt máy

Thông báo mời báo giá

kiểm định, kiểm xạ thiết bị x-quang và phòng đặt máy

Bệnh viện đa khoa Vân Đình đang có nhu cầu kiểm định, kiểm xạ thiết bị x-quang và phòng đặt máy. Bệnh viện kính mời quý đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ quan tâm, vui lòng gửi bảng chào giá cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại: Thông báo mời báo giá