Thư mời báo giá dịch vụ tư vấn trang phục y tế và đồ vải trong bệnh viện

Thư mời báo giá

dịch vụ tư vấn trang phục y tế và đồ vải trong bệnh viện

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn mua sắm trang phục y tế và đồ vải. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện và năng lực chuyên môn gửi thông tin chào giá dịch vụ tư vấn về nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Thư mời báo giá dịch vụ tư vấn trang phục y tế và đồ vải