Thông báo mời báo giá kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế

Thông báo mời báo giá

kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế

Bệnh viện đa khoa Vân Đình đang có nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế. Bệnh viện kính mời quý đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ quan tâm, vui loòng gửi bảng chào giá cụ thể như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá kiểm định,hiệu chuẩn Thiết bị y tế