BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH
Địa chỉ: Số 1 Thanh ấm – Thị trấn Vân Đình – Huyện Ứng Hoà – Hà Nội
Mã số thuế: 0500474664
Điện thoại: 1900 571238
Email: bvdkvd@hanoi.gov.vn