Quyết định số 1392 – Ban hành công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình