Thư mời báo giá

Thư mời báo giá

Kính gửi: Quý doanh nghiệp

Bệnh viện đa khoa Vân Đình chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị hàng hóa – Dự toán: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, dịch vụ bảo vệ an ninh hàng ngày tại bệnh viện của Bệnh viện đa khoa Vân Đình từ năm 2004-2027(36 tháng).

Chúng tôi kính mời các nhà thầu có khả năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị dịch vụ đến tìm hiểu và tham gia gói thầu này.

Chi tiết xem tại đây: Thư mời báo giá