Thông báo mời báo giá số 1603

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy monitor theo dõi sản khoa với nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: TB Mời báo giá