BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH “XÓA SỔ” BỆNH ÁN GIẤY

Ngày đăng: 12/02/2023

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH “XÓA SỔ” BỆNH ÁN GIẤY

Bước tiến mới xây dựng bệnh viện thông minh 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình là một trong số ít bệnh viện của Hà Nội triển khai thành công bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy, mang lại nhiều lợi ích trong hoạt động khám, chữa bệnh, từng bước hoàn thiện chuyển đổi số, hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh. —> cụ thể xem chi tiết tại: https://giadinhmoi.vn/bv-dk-van-dinh-xoa-so-benh-an-giay-buoc-tien-moi-xay-dung-benh-vien-thong-minh-d85455.html