Thông báo mời báo giá dịch vụ tư vấn mua sắm trang thiết bị y tế số 4781

Ngày đăng: 30/11/2023

Thông báo mời báo giá dịch vụ tư vấn mua sắm trang thiết bị y tế

Bệnh viện đa khoa Vân Đình đang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn mua sắm trang thiết bị y tế. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện và năng lực chuyên môn gửi thông tin chào giá về dịch vụ tư vấn về nội dung như sau: 

xem chi tiết tại: TB mời báo giá

xem chi tiết tại: TB mời báo giá