Thư mời báo giá tư vấn

Ngày đăng: 11/29/2023

Thư mời báo giá tư vấn

Bệnh viện đa khoa Vân Đình đang có xây dựng Kế hoạch: Mua sắm phụ kiện cho Hệ thống nội soi tiêu hóa Fujinon của Bệnh viện đa khoa Vân Đình năm 2023, cụ thể như sau: 

Xem chi tiết tại đây: Thư mời báo giá tư vấn

Xem chi tiết tại đây: Thư mời báo giá tư vấn