Thông báo mời báo giá số 1721

Thông báo mời báo giá 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa, bảo trì, dưỡng hệ thống chụp cắt lớp vi tính với nội dung như sau:

Chi tiết xem tại đây: thông báo mời báo giá