Mời chào giá vật tư hóa chất

Mời chào giá vật tư hóa chất

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng  dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự toán Mua sắm bổ sung vật tư hóa chất năm 2023;

Bệnh viện kính mời các  đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau :

Chi tiết xem tại: Mời chào giá vật tư,hóa chất

Xem thư mời tại đây:  THƯ MỜI

Chi tiết xem tại: Mời chào giá vật tư,hóa chất

Xem thư mời tại đây:  THƯ MỜI