Mời báo giá vật tư hóa chất, xét nghiệm số 1074

Mời báo giá vật tư hóa chất, xét nghiệm số

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp vật tư, hóa chất xét nghiệm bổ sung năm 2024. 

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau: 

Chi tiết xem tại đây:Mời chào giá

 

Chi tiết xem tại đây:Mời chào giá