Mời chào giá vật tư y tế, khí y tế sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm lần 1 số 1073

Mời chào giá vật tư y tế, khí y tế sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm lần 1

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơ bản và dự toán mua sắm vật tư y tế, khí y tế, sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm đợt 2 năm 2024.

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau: 

Chi tiết xem tại đây:  Mời chào giá_

Tải file mẫu tại đây: PHỤ LỤC KÈM THEO THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1073