Mời chào giá vật tư nội soi can thiệp

Mời chào giá vật tư nội soi can thiệp

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán mua sắm vật tư nội soi can thiệp.

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Mời chào giá vật tư nội soi can thiệp

Chi tiết xem tại đây: Mời chào giá vật tư nội soi can thiệp