Hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh cấp chứng chỉ hành nghề năm 2023 tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình