THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG KHAI GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU NĂM 2023 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH