YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 4913

Ngày đăng: 14/12/2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm dụng cụ y tế của Bệnh viện đa khoa Vân Đình năm 2023 với nội dung cụ thể như sau: 

Chi tiết xem tại đây: yêu cầu báo giá

Chi tiết xem tại đây: yêu cầu báo giá