YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 4914

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm phụ kiện Máy Monitor theo dõi bệnh nhân của Bệnh viện đa khoa Vân Đình năm 2023 với nội dung cụ thể như sau: 

Chi tiết xem tại đây:  yêu cầu báo giá

Chi tiết xem tại đây:  yêu cầu báo giá