Thông báo mời báo giá số 802

Thông báo mời báo giá 

dịch vụ tư vấn trang thiết bị y tế  

Bệnh viện đa khoa Vân Đình đang co nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn trang thiết bị y tế. Bệnh viện kinh mời các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện và năng lực chuyên môn gửi thông tin chào giá dịch vụ tư vấn về nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá