Yêu cầu báo giá sô 801

YÊU CẦU BAO GIÁ 

Kinh gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa Vân Đình năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

Chi tiêt xem tại đây: Yêu cầu báo giá

 

Chi tiêt xem tại đây: Yêu cầu báo giá