Mời báo giá sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống hút khí, nén khí trung tâm

Mời báo giá sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống hút khí, nén khí trung tâm

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống hút khí, nén khí trung tâm với nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá