ĐƠN GIÁ VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH NĂM 2023