Ban hành công khai giá tiêm chủng dịch vụ tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình