Thư mời chào giá quần áo blu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu mua sắm quần áo blu bác sĩ bằng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. Để có cơ sở xây dựng kê hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện kinh mời các đơn vị quan tâm báo giá(theo danh mục đinh kèm)

Chi tiết xem tại đây: thư mời chào giá

 

 

Chi tiết xem tại đây: thư mời chào giá