Thông báo mời báo giá số 1276

Thông báo mời báo giá sửa chữa máy sấy công nghiệp 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy sấy công nghiệp với nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá