PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Năm 1957, bệnh xá Vân Đình được thành lập là tiền thân của Bệnh viện đa khoa Vân Đình ngày nay. Bệnh viện có bề dày truyền thống phát triển vẻ vang, chói ngời y đức. Hơn 60 năm qua là cả một chặng đường dài mà các thế hệ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện có quyền tự hào về sự phấn đấu vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những năm đầu bệnh viện chỉ thành lập bộ phận Tài Vụ, sau đó phát triển thành phòng Tài Chính Kế Toán của Bệnh Viện. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển liên tục của bệnh viện, đội ngũ cán bộ phòng Tài Chính – Kế Toán không ngừng nỗ lực phấn đấu, đảm nhiệm vai trò là “tay hòm chìa khóa” của Bệnh viện, không để xảy ra sai sót, thất thoát trong thu – chi , luôn điều chỉnh và xây dựng kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ, chính xác, hiệu quả  hết sức trong mọi lĩnh vực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 1. Địa điểm làm việc: Tầng 2 nhà A3 và Tầng 1 nhà B3
 2. Tình hình nhân lực hiện nay:

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành phòng Tài chính – Kế toán hiện nay có tổng số 24 cán bộ viên chức trong đó:

 • Thạc sỹ: 01 đồng chí
 • Đại học: 19 đồng chí
 • Cao đẳng: 04 đồng chí
 1. Quy mô, cơ cấu tổ chức:
 • 10 quầy đón tiếp, thu và thanh toán viện phí
 • 02 văn phòng làm việc
 • 03 kho lưu trữ hồ sơ, chứng từ

 

 

 1. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện đa khoa Vân Đình là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện. Phòng Tài chính kế toán có nhiệm vụ:

– Thực hiện công tác tài chính, kế toán của bệnh viện theo đúng quy định của Nhà nước và  pháp luật về kế toán, kiểm toán, ngân sách nhà nước, thuế và các văn bản khác có liên quan, từng bước hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

– Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng qui định hiện hành. Trong nhiều năm qua phòng tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán, lao động tiền lương, đảm bảo mọi hoạt động tài chính của Bệnh viện và chế độ chính sách cho CBCCVC.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

– Lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hằng năm, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác kinh tế tài chính phát sinh của bệnh viện.

+ Tham mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ để thông qua hội nghị CBVC và đưa vào thực hiện hàng năm, kiểm tra tình hình thu – chi tài chính trong bệnh viện về các hạng mục như mua sắm, sửa chữa …

+ Tính toán và chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ về BHYT, BHXH cho cán bộ, công nhân viên.

+ Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân theo quy định.

+ Tổ chức công tác tài chính – kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định Nhà nước hiện hành.

+ Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính như: Quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản hằng năm, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gửi ngân hàng, báo cáo thu viện phí và thanh toán BHYT …

+ Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, yêu cầu và các nguồn dịch vụ.

+ Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết quả kinh phí hoạt động của bệnh viện, tiền lương và các khoản thu nhập của cán bộ, công nhân viên.

 1. Thành tích đạt được:

– Trong suốt hơn 60 năm qua tập thể phòng tài chính kế toán luôn là 1 trong những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý tài chính. Đạt thành tích lao động tiên tiến và đạt nhiều thành tích trong các phong trào của công đoàn Bệnh viện.

– Tham gia tích cực vào các phong trào của bệnh viện đề ra như : phong trào “ Sống và làm việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; các phong trào thể dục thể thao hiến máu nhân đạo, văn thể mỹ.

 1. Những công việc nổi bật mà phòng đã triển khai thực hiện:

– Hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong toàn bệnh viện theo phần mềm quản lý Bệnh viện.

– Phối hợp với cán bộ các khoa phòng thực hiện quy trình thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đảm bảo kịp thời, chính xác, minh bạch.

– Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo bệnh viện phát triển kinh tế y tế thông qua triển khai hoạt động các loại hình dịch vụ trong bệnh viện.

– Chủ động đề xuất và xây dựng Dự toán ngân sách, Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị hàng năm sát với định hướng phát triển phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động của Bệnh viện.

 1. Công tác đào tạo:

– Hàng năm, cán bộ nhân viên trong phòng được tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

– Được tham gia bồi dưỡng, ký cam kết thực hiện kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

 1. Hướng phát triển cho những năm tiếp theo:

– Đẩy mạnh công tác kế toán quản trị để bệnh viện thực hiện thành công cơ chế tự chủ về tài chính.

– Hoàn thiện công tác kế toán tài chính để đáp ứng kịp thời, chính xác các yêu cầu của cơ quan quản lý và của chế độ kế toán.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính trong công tác kế toán, trong thực hiện chế độ cho viên chức và người lao động, trong quản lý thu nhập cá nhân.

– Đẩy mạnh các hình thức thu viện phí không dùng tiền mặt, các hình thức thanh toán điện tử theo xu hướng của thế giới và quy định của Chính phủ.