TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Bệnh viện đa khoa Vân Đình thông báo xét tuyển viên chức năm 2022

 

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm:

-Bác sĩ (hạng III): 12 người

-Kỹ thuật y hạng III: 01 người

-Điều dượng hạng IV: 20 người

-Hộ sinh hạng IV: 01 người

-Kỹ thuật y hạng IV: 01 người

-Dược hạng IV: 03 người

-Kỹ sư (hạng III): 01 người

-Kế toán viên: 03 người

-Kế toán viên trung cấp: 01 người

-Kế toán viên hạng IV: 01 người

Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: Chỉ tiêu theo vị trí việc làm là 44 cjir tiêu ( có biểu chỉ tiêu xét tuyển viên chức năm 2022 đính kèm)

QĐ 2567 phê duyệt chỉ tiêu và banh hành KH xét tuyển viên chức vào làm việc tại BVĐK Vân Đình_0001

TB 2656 VV xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình năm 2022_0001