Yêu cầu báo giá số 1137

Yêu cầu báo giá 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm dụng cụ phòng Tai – Mũi – Họng của bệnh viện đa khoa Vân Đình năm 2024 với nội dung như sau:

Chi tiết xem tại đây:  yêu cầu báo giá

Chi tiết xem tại đây:  yêu cầu báo giá