Thông báo mời báo giá số 1138

Thông báo mời báo giá 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy siêu âm 4D với nội dung như sau:

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá