Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Bệnh viện đa khoa Vân Đình thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản thanh lý với nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Chi tiết xem tại đây: lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản