Thư mời báo giá số 1213

Thư mời báo giá

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu mua sắm đồ vải bổ sung cho các khoa bằng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. Để có cơ sở xây dựng lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm báo giá (theo danh mục đính kèm).

chi tiết xem tại đây: Thư mời chào giá mua sắm đồ vải bổ sung

chi tiết xem tại đây: Thư mời chào giá mua sắm đồ vải bổ sung