Thông báo mời báo giá máy sấy đồ vải

Thông báo mời báo giá máy sấy đồ vải

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa máy sấy đồ vải > 60kg với nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá