Mời báo giá sửa chữa hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: sửa chữa hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng với nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá