THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình đang có nhu cầu sửa chữa vật tư, thiết bị y tế. Để có cơ sở lập danh mục và dự toán. Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp, quan tâm đến khảo sát và chào giá mặt hàng này: 

TB 2640 Mời báo giá Máy nội soi Tai mũi họng_0001