THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ, DỊCH VỤ TƯ VẤN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ