PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Thành lập

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vân Đình được thành lập theo Quyết định số 2262/QĐ-SYT ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Sở Y tế Hà Nội. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình.

Lãnh đạo tiền nhiệm:

Bà Trịnh Thị Thúy – Trưởng phòng

Bà Đoàn Thị Phương – Phó trưởng phòng

Nhân sự hiện tại:

Trưởng phòng: CKI. Đặng Thị Ánh

 

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Huyền Trang.

 

Cán bộ tổ công tác xã hội

Nhân sự gồm có: 51 người trong đó

– 10 cán bộ làm Công tác xã hội;

– 39 cán bộ tham gia công tác quản lý chất lượng bệnh viện, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hướng dẫn tiếp đón người bệnh điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh.

* Chức năng nhiệm vụ:

 1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng:
 2. a) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;
 3. b) Xây dựng các mô hình chăm sóc tại điểm b khoản 3 Điều 6 Thông tư này phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.
 4. Quản lý điều hành chuyên môn:
 5. a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng quy định tại Thông tư này;
 6. b) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.
 7. Quản lý nhân sự:
 8. a) Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện;
 9. b) Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định tại Thông tư này và Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y phù hợp với phạm vi hoạt động của bệnh viện;
 10. c) Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng;
 11. d) Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa;

đ) Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

 1. Đào tạo, nghiên cứu khoa học:
 2. a) Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;
 3. b) Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;
 4. c) Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới;
 5. d) Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định;

đ) Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục; tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo;

 1. e) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.
 2. Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.
 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

* Hướng phát triển:

 1. Phối hợp chặt chẽ phòng Tổ chức cán bộ đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý thực hiện có hiệu  quả trong công tác Chăm sóc người bệnh.
 2. Tổ chức sắp xếp cho ĐD tham gia các khóa học nâng cao trình độ
 3. Thay đổi tư duy của người ĐD thông qua hoạt động đào tạo, kiểm tra giám sát. Xây dựng hình ảnh người ĐD Bệnh viện đa khoa Vân Đình có kiến thức, có kỹ năng, hòa nhã lịch sự, tự tin, sống có lý tưởng và năng động trong công việc.
 4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, các quy trình kỹ thuật ĐD, kỹ năng tư vấn giáo dục sức khỏe cho điều dưỡng
 5. Nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng, tham gia các các hội thảo khoa học điều dưỡng của đầu ngành và các bệnh viện bạn.

* Thành tích đạt được:

Phòng Điều dưỡng là đầu mối cùng các điều dưỡng trưởng khoa luôn triển khai cải tiến chất lượng các dịch vụ chăm sóc người bệnh, cải tiến công tác điều dưỡng đem lại sự hài lòng cho người bệnh và các điều dưỡng.

Luôn quan tâm công tác đào tạo – cập nhật kiến thức mới trong chăm sóc người bệnh, quản lý điều dưỡng cho các điều dưỡng của Bệnh viện.

– Tập thể phòng đã đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến các năm: 2010, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

* Một số hình ảnh về hoạt động công tác điều dưỡng

 

 

Hình ảnh Hội thi điều dưỡng giỏi năm 2022

Hình ảnh tri ân người bệnh

Hình ảnh họp Hội đồng người bệnh

Hình ảnh công tác đào tạo