KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

I/ Tổ chức nhân sự

* Lãnh đạo khoa :

– Trưởng khoa: BS CKI Nguyễn Văn Cường

Phó trưởng khoa- CNĐH  Kỹ thuật Y Hoàng Đức Chung

– Số lượng và danh sách cán bộ hiện tại gồm 12 cán bộ trong đó có: 01 BS CKI, 05 CNXNĐH, 01 ĐH điều dưỡng, 03 CNXNCĐ, 01 Nữ hộ sinh

II/ Chức năng nhiệm vụ

– Khoa Huyết học- Truyền máu có chức năng nhiệm vụ thực hiện các chỉ định cận lâm sàng giúp cho các Bác sỹ có kết quả chính xác trong khám và chẩn đoán điều trị tiên lượng cho bệnh nhân tạo uy tín cho bệnh viện ngày càng phát triển hơn nữa.

– Từ ngày thành lập khoa Huyết học – Truyền máu đến nay khoa đã thực hiện được các xét nghiệm như :

   + Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy lase 26 thông số trong đó có 5 thông số Bạch cầu và máy tổng trở 19  thống số.

   + Máu đông cơ bản trên máy bán tự động Auto-S.

   + VSS Kỹ thuật máu lắng bằng máy tự động.

   + Trữ máu và phát máu: Khoa đã có tủ trữ máu và đã dự trữ được cơ số máu trong tủ, có nguồn máu sẵn nên nhiều bệnh nhân như Xuất huyết tiêu hóa, chửa ngoài tử cung, vỡ tạng hoặc do chấn thương, băng huyết được cứu chữa kịp thời… Bên cạnh đó cũng có cơ số máu giúp đỡ bệnh nhân cấp cứu của Bệnh viện Mỹ Đức.

Khoa Huyết học – Truyền máu hoạt động dưới sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện ĐK Vân Đình, cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ chuyên trách, các chuyên gia kỹ thuật, các kỹ thuật viên đã cống hiến tận tình để có thể cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất.

Khoa Huyết học – Truyền máu đã cử cán bộ tham gia Quản lý Chất lượng và Quản lý Kỹ thuật có trình độ Đại học cho việc bảo đảm chất lượng của toàn khoa. Khoa đảm bảo chất lượng xét nghiệm đạt mức 3-4 theo tiêu chí CV2429 về chất lượng xét nghiệm. Các xét nghiệm được ngoại kiểm tại Trung tâm kiểm chuẩn Đại học Y Hà Nội đạt mức tốt.

Cung cấp các dịch vụ xét nghiệm kỹ thuật cơ bản chuyên khoa Huyết học Truyền máu theo yêu cầu của bệnh nhân và các khách hàng.

  1. Công tác đào tạo cán bộ y tế
    – Tham gia đào tạo học sinh, sinh viên tại khoa.

    – Tham gia đào tạo cập nhập kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo chuyên khoa.
  2. Hoạt động chuyên môn 
  3. Xét nghiệm Huyết học Truyền máu

a/ Huyết học

Khoa Huyết học được trang bị nhiều máy móc hiện đại

+  Máy huyết học bán tự động: Sysmex XN-300, Celltac α , Swelab

+ Máy đo tốc độ máu lắng:MICROsed-System

+ Máy đông máu bán tự động: Auto-S

                                                                      DANH MỤC XÉT NGHIỆM

NHÓM XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU

1 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động
2 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động
3 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động

 NHÓM XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

1 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)
2 Máu lắng (bằng máy tự động)

 

b/ Truyền máu

Thực hiện lưu trữ, bảo quản, cấp phát máu, truyền máu an toàn đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu điều trị của bệnh nhân.

VI. Hướng phát triển
– Tiếp tục củng cố và tăng cường phát triển chuyên môn nhằm thu hút được số lượng bệnh nhân đến điều trị ngày càng tăng.
– Tiếp tục duy trì và hoàn thiện các kỹ thuật đang triển khai.
– Duy trì công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ nhân viên
– Phát triển công tác nghiên cứu khoa học, có ứng dụng tốt trong điều trị bệnh.
– Tham gia các cuộc hội thảo, nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.