Phê duyệt chủ trương đấu giá cho thuê mặt bằng đầu tư khai thác dịch vụ tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình

Phê duyệt chủ trương đấu giá cho thuê mặt bằng đầu tư khai thác dịch vụ trông giữ xe, quầy tạp hóa và chế phẩm dinh dưỡng thuộc khuôn viên Bệnh viện đa khoa Vân Đình với các nội dung chủ yếu sau: 

Tải file tại đây:  Phê duyệt chủ trương đấu giá cho thuê mặt bằng đầu tư khai thác dịch vụ trông xe

Tải file tại đây:  Phê duyệt chủ trương đấu giá cho thuê mặt bằng đầu tư khai thác dịch vụ trông xe