Ban hành công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa Vân Đình