Mời báo giá sửa chữa máy sinh hóa tự động

Ngày đăng: 16/11/2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy sinh hóa tự động với nội dung cụ thể như sau: 

Xem chi tiết tại đây: Thông báo mời báo giá

Xem chi tiết tại đây: Thông báo mời báo giá