Mời chào giá thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ

Mời chào giá thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ.

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây  Mời chào giá thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ lần 2_

Chi tiết xem tại đây  Mời chào giá thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ lần 2_