Mời chào giá dụng cụ, vật tư y tế

Mời chào giá dụng cụ, vật tư y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dụng cụ, vật tư y tế 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dụng cụ, vật tư y tế. 

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây: Mời chào giá dụng cụ vật tư y tế lần 2_

Chi tiết xem tại đây: Mời chào giá dụng cụ vật tư y tế lần 2_