Mời báo giá mua sắm phụ kiện thay thế cho máy thở Vinsmart

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm phụ kiện thay thế cho máy thở Vinsmart với nội dung như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá

Chi tiết xem tại đây: Thông báo mời báo giá