YÊU CẦU BÁO GIÁ VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ THÁNG 8-2023