YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 4910

Ngày đăng: 12/14/2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức giá gói thầu cho gói thầu Mua sắm dụng cụ, thiết bị và vật tư y tế Nha khoa của bệnh viện đa khoa Vân Đình năm 2023 với nội dung cụ thể như sau: 

Xem chi tiết tại đây: 4910 yêu cầu báo giá_0001

 

 

Xem chi tiết tại đây: 4910 yêu cầu báo giá_0001