YÊU CẦU BÁO GIÁ BƠM TIÊM ĐIỆN

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua mua săm bơm tiêm điện của Bệnh viện đa khoa Vân Đình năm 2024 với nội dung như sau: 

Xem chi tiết tại đây:  yêu cầu báo giá

Xem chi tiết tại đây:  yêu cầu báo giá