Thư mời chào giá mua sắm trang phục y tế và đồ vải

Thư mời chào giá 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu mua sắm trang phục y tế và đồ vải bằng nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm báo giá:

Chi tiết xem tại đây:  Mời chào giá trang phục y tế và đồ vải