Mời chào giá dụng cụ y tế số 1424

Mời chào giá dụng cụ y tế 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp 

Bệnh viện đa khoa Vân Đình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán mua sắm dụng cụ y tế của Bệnh viện đa khoa Vân Đình;

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp quan tâm chào giá với nội dung cụ thể như sau: 

Chi tiết xem tại đây: Mời chào giá dụng cụ y tế